GuidePedia

上按次序稱謂:

生己者為父母,

父之父為祖,

祖父之父為曾祖,

曾祖之父為高祖,

高祖之父為天祖,

天祖之父為烈祖,

烈祖之父為太祖,

太祖之父為遠祖,

遠祖之父為鼻祖。

即:父、祖、曾、高、天、烈、太、遠、鼻。書中說:因人懷胎,鼻先受形,故鼻祖為始祖。下按次序稱謂:

父之子為子,

子之子為孫,

孫之子為曾孫,

曾孫之子為玄孫,

玄孫之子為來孫,

來孫之子為晜(讀kūn)孫,

晜孫之子為仍孫,

仍孫之子為雲孫,

雲孫之子為耳孫。

即:子、孫、曾、玄、來、晜、仍、雲、耳。書中說:耳孫者,謂祖甚遠,僅耳目聞之也。直系

父系

曾曾祖父--曾祖父--祖父--父親

曾曾祖母--曾祖母--祖母--父親

母系

曾曾外祖父--曾外祖父--外祖父--母親

曾曾外祖母--曾外祖母--外祖母--母親

兒子:夫妻間男性的第一子代。

女兒:夫妻間女性的第一子代。

孫:夫妻間的第二子代,依性別又分孫子、孫女。有時孫子是一種不分性別的稱呼。

曾孫:夫妻間的第三子代。

玄孫:夫妻間的第四子代。


旁系

父系

伯:父親的兄長,也稱伯伯、伯父、大爺

大媽:大爺的妻子

叔:父親的弟,也稱叔叔、叔父

嬸:叔叔的妻子

姑:父親的姊妹,也稱姑姑、姑母

姑夫:姑姑的丈夫

母系

舅:母親的兄弟,也稱舅舅

舅媽:舅舅的妻子

姨:母親的姐妹,也稱阿姨、姨媽

姨夫:姨的丈夫姻親

丈夫:結婚的女人對自己伴侶的稱呼

媳婦:結婚的男人對自己伴侶的稱呼

公公:丈夫的父親,也直稱爸爸

婆婆:丈夫的母親,也直稱媽媽

丈人、岳父:妻子的父親,也直稱爸爸

丈母娘、岳母:妻子的母親,也直稱媽媽

兒媳:對兒子的妻子的稱呼

女婿:對女兒的丈夫的稱呼

嫂子:對兄長妻子的稱呼

弟妹、弟媳:對弟弟妻子的稱呼

姐夫:對姐姐丈夫的稱呼

妹夫:對妹妹丈夫的稱呼

妯娌:兄弟的妻子間互相間的稱呼或合稱

連襟:姐妹的丈夫間互相間的稱呼或合稱,也稱襟兄弟

大姑子:對丈夫的姐姐的稱呼

小姑子:對丈夫妹妹的稱呼

大舅子:對妻子哥哥的稱呼

小舅子:對妻子弟弟的稱呼

按讚加入内幕人粉絲

 
Top